Niniejsza polityka prywatności opisuje zasady postępowania z danymi osobowymi oraz wykorzystywania plików cookies i innych technologii w ramach strony internetowej https://odolanowski.pl

Administratorem strony jestem ja – Szymon Jan Odolanowski.

Kontakt z administratorem pod adresem e-mail: szymon.jan@odolanowski.pl

Wersja skrócona. Najważniejsze informacje:

 • Zapisując się do newslettera lub kontaktując się z Administratorem, Użytkownik przekazuje swoje dane osobowe. Dane te nie zostaną udostępnione  podmiotom trzecim bez wyraźnej zgody Użytkownika.
 • Administrator oświadcza, że korzysta z narzędzi analitycznych, takich jak Google Analytics, które zbierają anonimowe informacje na temat odwiedzin strony przez Użytkownika, takie jak podstrony, które Użytkownik wyświetlił, czas, jaki spędził na stronie czy przejścia pomiędzy poszczególnymi podstronami. W tym celu wykorzystywane są pliki cookies firmy Google dotyczące usługi Google Analytics.
 • Administrator oświadcza, że korzysta z narzędzi marketingowych zapewnianych przez serwis Facebook, co wiążę się z wykorzystaniem plików cookies firmy Facebook, w szczególności Piksela Facebooka.
 • Administrator zapewnia Użytkownikowi możliwość korzystania z funkcji społecznościowych, takich jak udostępnianie treści w serwisach społecznościowych.

Jeżeli powyższe informacje nie są dla Użytkownika wystarczające, poniżej znajdują się dalej idące szczegóły.


1. Definicje

 • Administrator – Szymon Jan Odolanowski
 • Strona – strona internetowa https://odolanowski.pl
 • Użytkownik – każdy podmiot, który korzysta ze strony internetowej wskazanej w punkcie strona.

2. Dane osobowe

 1. Użytkownik może przekazywać swoje dane osobowe Administratorowi za pomocą formularzy dostępnych na stronie, takich jak formularz zapisu na newsletter, czy pluginów Send To Messenger od Facebooka.
 2. Administratorem danych osobowych Użytkownika jest Administrator.
 3. Dane przekazane Administratorowi w ramach formularza zapisu na newsletter przetwarzane są w celu przesyłania Użytkownikowi newslettera.
 4. Administrator zapewnia poufność wszelkich przekazanych mu danych osobowych.
 5. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do wysyłki newslettera.
 6. Administrator nie udostępnia przekazanych mu danych podmiotom trzecim.
 7. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione.
 8. Użytkownikowi ma prawo do:
 9. żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
 10. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
 11. przenoszenia danych,
 12. cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu, jeżeli Użytkownik uprzednio taką zgodę wyraził,
 13. wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora.

Powyższe uprawnienia Użytkownik może realizować zgodnie z zasadami opisanymi w art. 16 – 21 RODO, kontaktując się z Administratorem pod adresem szymon.jan@odolanowski.pl

Dane osobowe przekazywane są dostawcom usług, z których korzysta Administrator. Dostawcy usług otrzymują od Administratora polecenie lub samodzielnie określają cel i sposób przetwarzania danych.

 • Podmioty przetwarzające.

Administrator korzysta z dostawców, którzy przetwarzają dane osobowe wyłącznie na jego polecenie. Należą do nich m.in. dostawcy świadczący usługę hostingu, narzędzia marketingowe, systemy do analizy ruchu na stronie oraz systemy do analizy skuteczności kampanii marketingowych;

 • Administrator.

Administrator korzysta z dostawców, którzy nie działają wyłącznie na polecenie i sami ustalają cele i sposoby wykorzystania danych osobowych Klientów. Świadczą oni usługi płatności elektronicznych oraz bankowe.

 • Lokalizacja. Dostawcy.

Wszystkie podmioty, którym Administrator powierza przetwarzanie danych osobowych, gwarantują stosowanie odpowiednich środków ochrony i bezpieczeństwa danych osobowych wymaganych przez przepisy prawa.

 • Newsletter.

Zapisując się do newslettera, Użytkownik przekazuje Administratorowi swoje dane osobowe w postaci adresu e-mail oraz imienia w celu personalizacji, a ten te dane są przetwarzane w celu wysłania Użytkownikowi newslettera.

Podstawą prawną przetwarzania danych jest w tym przypadku zgoda Użytkownika. Zgoda Użytkownika jest dobrowolna i nie jest wymaga, by korzystać ze strony https://odolanowski.pl

Dane podane w formularzu zapisu do newslettera zostaną zapisane w bazie systemu mailingowego i będą w niej przechowywane przez czas funkcjonowania strony https://czechu.pl, chyba że Użytkownik wcześniej zrezygnuje z otrzymywania newslettera – jego dane zostaną wówczas usunięte z bazy. Wypis z newslettera jest możliwy w każdej chwili bez konieczności kontaktu z Administratorem.

 • Kontakt e-mailowy. 

Kontaktując się z Administratorem za pośrednictwem poczty elektronicznej, w sposób naturalny Użytkownik przekazuje Administratorowi swój adres e-mail jako adres nadawcy wiadomości. Ponadto, w treści wiadomości może zawrzeć również inne dane osobowe. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w takim przypadku jest zgoda Użytkownika wynikająca z zainicjowania kontaktu.

Dane osobowe Użytkownika przekazywane w ramach kontaktu e-mailowego przetwarzane są wyłącznie w celu obsługi zapytania. Treść korespondencji może podlegać archiwizacji.


3. Pliki cookies

 1. Administrator wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka), czyli niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika (np. komputerze, tablecie, smartfonie). Cookies mogą być odczytywane przez system Administratora.
 2. Administrator przechowuje pliki cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika, a następnie uzyskuje dostęp do informacji w nich zawartych w celach statystycznych, w celach marketingowych (remarketing) oraz w celu zapewnienia prawidłowego działania strony.
 3. Administrator informuje niniejszym Użytkownika, że istnieje możliwość takiej konfiguracji przeglądarki internetowej, która uniemożliwia przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika. W takiej sytuacji korzystanie ze strony przez Użytkownika może być utrudnione.
 4. Administrator wskazuje niniejszym, że pliki cookies mogą być przez Użytkownika usunięte po ich zapisaniu przez Administratora, poprzez odpowiednie funkcje przeglądarki internetowej, programy służące w tym celu lub skorzystanie z odpowiednich narzędzi dostępnych w ramach systemu operacyjnego, z którego korzysta Użytkownik.
 5. Cookies pozwalają Administratorowi:
 6. zapewnić prawidłowe funkcjonowanie strony, jakiego oczekuje Użytkownik,
 7. pamiętać zalogowanie Użytkownika do konta użytkownika przy każdej wizycie na stronie,
 8. pamiętać ustawienia Użytkownika podczas i pomiędzy wizytami na stronie,
 9. poprawić szybkość i bezpieczeństwo korzystania ze strony,
 10. ulepszać funkcje dostępne dla Użytkownika na stronie,
 11. korzystać z narzędzi analitycznych,
 12. korzystać z narzędzi marketingowych,
 13. zapewniać Użytkownikowi możliwość korzystania z funkcji społecznościowych jak udostępnianie treści.

4. Inne technologie

Administrator informuje niniejszym Użytkownika, że stosuje następujące technologie śledzące działania podejmowane przez Użytkownika w ramach strony:

 • piksel konwersji Facebooka – w celu zarządzania reklamami na Facebooku i prowadzenia działań remarketingowych,
 • kod śledzenia Google Analitycs – w celu analizy statystyk strony.

5. Logi serwera

 1. Korzystanie ze strony wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywana jest strona.
 2. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera. Logi obejmują m.in. adres IP Użytkownika, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym, z jakiego korzysta Użytkownik.
 3. Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze.
 4. Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze strony i nie są wykorzystywane przez Administratora w celu identyfikacji Użytkownika.
 5. Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania stroną, a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.